News

 
 
Picture of Nathan Jones
Mae ceisiadau Dawns CCIC yn fyw! | NYAW Dance Applications are now live!
by Nathan Jones - Friday, 27 January 2023, 1:01 PM
 

Prynhawn da!

Mae ceisiadau ar gyfer ensemble Dawns CCIC 2023 nawr yn fyw, a byddem yn caru eich help wrth rannu’r gair gyda pherfformwyr ifanc Cymru.

Mae’r holl fanylion am glyweliadau ar gael ar ein gwefan: https://www.ccic.org.uk/dawns-genedlaethol-ieuenctid-cymru

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar 12 Chwefror, gyda chyweliadau wyneb yn wyneb yn digwydd ar draws Cymru o 18 Ionawr. Fel llynedd, rydym hefyd yn cynnig cyfle i unrhywun sydd ddim yn gallu mynychu un o’r clyweliadau “byw”, am unrhyw rheswm, i wneud clyweliad ar ar-lein yn lle.

DS – Mae yna ffi o £25 i wneud clyweliad ond fel llynedd os nad wyt yn gallu talu’r ffi ticia’r blwch “Bwrsariaeth” – bydd ddim cwestiynau pellach!

Ar ein tudalen clyweliadau mae yna ddolen i brynu naill ai sesiwn clyweliad byw gyda sawl opsiwn dyddiad a lleoliad, neu glyweliad ar-lein. Ar ôl hyn bydd ymgeiswyr yn cael eu gofyn i greu cyfrif a chyflawni ffurflen ceisiadau eleni.

Bydd manylion aelodaeth y flwyddyn nesaf, yn cynnwys dyddiadau ymarferion a chwrs preswyl ar gael ar dudalennau pob ensembl ar ein gwefan.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y proses clyweliadau neu geisiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r e-bost pwrpasol – auditions@nyaw.org.uk, a bydd rhywun yn ymateb cyn gynted â phosib.

Byddwn hefyd yn postio’n aml ar ein cyfryngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod recriwtio felly dilynwch ni os gwelwch yn dda a helpwch ni wrth rannu’r gair.

nationalyouthartswales
nationalyouththeatrewales
nyawccic

nyaw_ccic
#DGIC #DGIC2023

Rydym yn gwerthfawrogi’ch help yn fawr wrth sicrhau bod cymaint o bobl ifanc ag sy’n bosib yn cael cyfle i #gynrichioliGymru.

Dymuniadau gorau,
Y Tîm CCIC

----------------------------------------

Good afternoon!

Applications for the 2023 NYAW Dance ensemble are now live, and we’d love your help to spread the word amongst Wales’ young performers.

All the details regarding the auditions can be found on our website: https://www.nyaw.org.uk/national-youth-dance-wales

The deadline for applications is Sunday 12th February, with face-to-face auditions being held, across Wales from 18th February. As last year, we are also offering the opportunity for anyone who cannot attend one of the “live” auditions, for whatever reason, to take part in an online audition instead.

NB – There is a fee of £25 to audition but as last year if you are not in a position to pay that fee then please just tick on the “Bursary” box – no questions asked!

From here you will be able to sign up to one of our auditions being held around the country either a for a live audition or a video audition.

The details for next year’s membership, including rehearsal and residency dates are available on the individual ensemble pages of our website.

If you have any questions about the audition, or application process, please don’t hesitate to get in touch via the dedicated email - auditions@nyaw.org.uk, and someone will get back to you as soon as possible.

We will also be posting regularly across our social media platforms during the recruitment period and so please do follow us and help us spread the word.

nationalyouthartswales
nationalyouthdancewales
nyawccic

nyaw_ccic
#NYDW #NYDW2023

We really appreciate your help in ensuring as many young people get the opportunity to #representWales.

Best wishes

The NYAW Team