News

 
 
Picture of Nathan Jones
Rhifyn 17 E-bapur Newydd Y Cliciadur / Issue 17 Clic-It Cymru Newspaper
by Nathan Jones - Thursday, 19 November 2020, 12:32 PM
 

A colourful bilingual, easy to read e-Newspaper for learners in KS2 and KS3. It contains news about our current situation and fun activities to do in school or independently at home.

 

The resource is available for free from the HWB website: https://hwb.gov.wales/repository/resource/ff4afd70-678d-4b46-9ad6-dad079eb9f54/en

 

 

 

 

Dyma e-bapur newydd dwyieithog lliwgar, hawdd ei ddilyn i blant CA2 a CA3. Mae'n cynnwys newyddion am ein sefyllfa bresennol a gweithgareddau hwyliog i'w gwneud yn yr ysgol neu’n annibynol o adref.

 

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB: https://hwb.gov.wales/repository/resource/ff4afd70-678d-4b46-9ad6-dad079eb9f54/cy