News

 
 
Picture of Richard Rooke
Gadael ysgol cyn bo hir?/Leaving school soon?
by Richard Rooke - Tuesday, 11 June 2019, 2:25 PM
 

Rhieni! Chwilio am help ac arweiniad i’ch mab/merch wedi iddo/i orffen ysgol? Mae popeth sydd ei angen i dawelu eich meddwl a’u meddwl, fan hyn > #SymudYmlaen; https://bit.ly/2XCSduj

Parents! Looking for help and guidance for your son/daughter once they finish school? We have everything you need to put yours and their minds at rest, right here > #MovingOnMovingUp; https://bit.ly/2XCSduj  

 

Message to Pupils -

Gadael ysgol cyn bo hir? Gallwn ni eich helpu gyda eich camau nesaf! #SymudYmlaen;  https://bit.ly/2XCSduj

Leaving school soon? We can help you with your next steps! #MovingOnMovingUp;  https://bit.ly/2XCSduj