News

 
 
Picture of Richard Rooke
by Richard Rooke - Monday, 18 February 2019, 3:52 PM
 

Year 12 had the privilege of meeting the acting General Secretary of CND, London, in Religious Studies this week. Sara Medi Jones presented the history of CND along with the many campaigns that she’s arranged and participated in. The students had the opportunity to question her and discuss the importance of her role within CND. We’re very grateful to Sara for her input to this campaign and for her willingness to give up her time to visit Ysgol Friars.

Cafodd blwyddyn 12 y fraint o gael cyfarfod Ysgrifenyddes Gyffredinol CND o Llundain yn eu gwers Addysg Grefyddol wythnos yma. Cyflwynodd Sara Medi Jones anerchiad i’r dysgwyr yn amlinellu bwriad ac ymgyrch y mudiad. Cafodd y dysgwyr y cyfle i gwestiynu pwysigrwydd ei rôl. Rydym yn ddiolchgar iawn i Sara am ei hymroddiad i’w gwaith ac am roi o’i hamser i ymweld â Ysgol Friars.