Newyddion

 
 
Llun o Cathy Goodwin
Positive Parent's Forum Thursday 9th Nov at 6pm
gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 26 Hydref 2017, 10:16 a.m.
 

 The next meeting of the Positive Parents Forum will be held on Thursday 9th November. Items which will be discussed include:

1. How we promote music;
2. Rewards system;
3. School's Improvement Priorities

 

Mi fydd cyfarfod nesa'r Fforwm Rhieni yn cael ei gynnal ar Nos Iau 9fed o Dachwedd, gyda'r eitemau canlynol yn cael ei drafod;

1. Sut rydym yn hyrwyddo brwdfrydedd tuag at Gerdd;
2. Sustem wobrwyo;
3. Blaenoriaethau Gwella Ysgol.Once again, you will have a chance to meet with the Senior Management Team and discuss new ideas under development and those which parents have asked for previously. The forum was set up as a means for the school to help secure greater partnership-working between parents and school management. There is a section on the school website under Parents/Guardians where you'll find details of previous parent forums, including responses from the School Management Team.

The meeting will be held in the canteen and is scheduled to start at 6pm, lasting an hour. Refreshments will be provided by the PTSA.

Should you wish to attend, please ensure you tick the box below before 7th November or send notification to the parents forum email address: parentsforum@friar.gwynedd.sch.uk


 Cewch gyfle i gyfarfod a'r Uwch Dim Rheoli i drafod eitemau a godwyd yn ein cyfarfod olaf, a hefyd syniadau newydd sydd yn cael eu datblygu. Sefydlwyd y fforwm fel ffordd i wella'r bartneriaeth effeithiol rhwng rhieni a'r Uwch Dim Rheoli. Mae yna safle penodol are ein gwefan (o dan 'Rhieni a Gwarcheidwad' sydd yn cynnwys manylion o bob cyfarfod y fforwm, a hefyd ymatebion ur Uwch Dim Rheoli i sylwadau).

Cynhelir y cyfarfod rhwng  6h-7yh, gyda lluniaeth yn cael ei ddarparu gan Gyfeillion yr Ysgol.

Os hoffwch fynychu, ticiwch y bwlch isod cyn y 7fed o Dachwedd, neu gyrrwch ebost i parentsforum@friars.gwynedd.sch.uk