Newyddion

 
 
Llun o Cathy Goodwin
Positive Parents Forum
gan Cathy Goodwin - Dydd Mawrth, 6 Mehefin 2017, 3:40 p.m.
 

A reminder that this week’s Positive Parents Forum has been moved to Thursday 8th June, starting at 6pm.  If you wish to attend, please let us know by emailing parentsforum@gwynedd.sch.uk.

Nodyn i’ch atgoffa fod Fforwm Rhieni wedi ei symud i Nos Iau 8fed o Fehefin, cychwyn am 6 o’r gloch.  Os hoffech dod draw, gadewch i ni wybod gan yrru e-bost i parentsforum@gwynedd.sch.uk

 

Items which will be discussed include:

1. Career Advice/Pathways to Employment;

2. Homework;

3. Targets/grades.