News

 
 
Picture of Cathy Goodwin
Lori Ni
by Cathy Goodwin - Friday, 3 February 2017, 3:10 PM
 

Thanks to ‘Lori Ni’ who visited us yesterday, offering advice & information for Year 9 pupils.  More details found here @Gwynedd-Ni

Diolch i ‘Lori Ni’ am ymweld ni heddiw, gyda chyngor a gwybodaeth i ddisgyblion Bl.9. Mwy o fanylion yma @Gwynedd-Ni