Newyddion

 
 
Llun o Cathy Goodwin
Shwmae-Swci
gan Cathy Goodwin - Dydd Llun, 17 Hydref 2016, 10:10 a.m.
 

Shwmae-Swci - @Ysgol_Friars yn cefnogi #ShwmaeSumae heddiw

 

Ymgyrch Cymraeg Ysgol Friars ar gyfer Diwrnod Shwmae Sumae

Ddaru ddisgyblion 7L o ddosbarth Cymraeg Mrs Perkins greu taflenni Cymorth Cymraeg i ddysgwyr yr Ysgol.  Sialens y diwrnod oedd cael mwy o blant i ddefnyddio’r Gymraeg yn y ffreutur dros egwyl fore/cinio.  Hefyd, paratôdd Mr Parry gwis wythnosol yn y Gymraeg heddiw.   Wrth gwrs, cafodd llawer iawn o blant 'Tocyn Iaith'  am ddangos ymdrech i siarad Cymraeg, gyda gwobrau i’r dosbarthiadau ddefnyddiodd eu Cymraeg orau, siaradwr yr wythnos a hefyd mwy o bwyntiau iw Tai iw ddilyn.

 

Ysgol Friars’ support for Diwrnod Shwmae Sumae

Mrs Perkins 7L class produced posters and information sheets to support Welsh learners in the school use the language more.  The day’s challenge was to increase the amount of Welsh being spoken in and around the canteen at break and lunchtime.  Mr Parry also prepared his weekly quiz in Welsh for today.  Many pupils received a ‘Tocyn Iaith’ for making an effort to speak the language, with prizes awarded for best form classes, best speaker of the week and more points for their House to follow.