Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Cathy Goodwin
  Pupils of the Month September 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 6 Hydref 2017, 11:51 a.m.
   

  Congratulations to all of the Pupils of the Month for Sept 2017.

  Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion o y mis ar gyfer mis Medi 2017.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  £2404.85 raised for Ty Gobaith / Hope House
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 6 Hydref 2017, 11:41 a.m.
   

  Year 11 students raised £2404.89 for Ty Gobaith/Hope House as part of the Welsh Baccalaureate KS4 Enterprise and Employability Challenge.

  Pictured are Neil Worthington (Assistant Headteacher/WBQ Coordinator) and Rachel Jones (Ty Gobaith/Hope House Fundraiser) with Year 11 pupils who also represented the school at a GwE WBQ conference last July.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  European Day of Languages
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 28 Medi 2017, 2:02 p.m.
   

  Year 8, 9 and 11 were involved in workshops and conference about languages in the world of work. Student Language Ambassadors from Bangor University, Mr Tim Penn from Signature Leather company and Mrs Street Assistant Heateacher at Ysgol Friars gave various presentations, taster sessions in ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (109 gair)
   
  Llun o Cathy Goodwin
  Ysgol Friars celebrates European Day of Languages
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mawrth, 26 Medi 2017, 3:43 p.m.
   

  Ysgol Friars pupils celebrated the European Day of Languages today with quizzes, food, displays and other activities.

  Click on the picture to see more.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  European Day of Languages
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 21 Medi 2017, 3:33 p.m.
   

  Ysgol Friars are celebrating the European Day of Languages over 3 days next week – 26th – 28th Sept.

  • The Canteen will be putting on European themed menus on Tuesday, Wednesday & Thursday.
  • There will be a European themed Quiz on Tuesday in Reg classes.
  • Numeracy, Literacy and IT lessons will ...
  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (128 gair)
   
  Llun o Cathy Goodwin
  European Day of Languages
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 21 Medi 2017, 3:30 p.m.
   

   

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Llandudno Photomarathon
  gan Cathy Goodwin - Dydd Llun, 18 Medi 2017, 10:12 a.m.
   

  Well done to Alice Swatridge for winning the children's 8 images category in the Llandudno photomarathon.

  https://teams.microsoft.com/_#/files/Housepoints?threadId=19%3Af07fef144bc44464b5686e1f4b7d981a%40thread.skype&ctx=channel