Topic outline

 • General

  Question and answer session will be held on the 10th of November between 6pm and 8pm for year 5 and 6 parents.  

     

  Virtual Open Evening registration form/ Noson Agored Rithwir ffurflen gofrestru

  Yn ystod y  noson bydd  aelodau staff ar gael trwy TEAMS i ateb unrhyw gwestiynau am yr ysgol. I sicrhau fod y sesiynau yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithiol, os gwelwch yn dda llenwch y ffurflen isod gyda'ch manylion a dychwelwch y ffurflen wedi'i chwblhau i'r cyfeiriad e-bost isod –

  pennaeth@friars.gwynedd.sch.uk

  Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen byddwn yn gallu anfon y linc atoch. Os gwelwch yn dda  e-bostiwch unrhyw gwestiynau posib i'r ysgol erbyn 9 o'r gloch ar fore Dydd Mawrth 10fed o Dachwedd. Bydd modd sgwrsio'n ddigidol os bydd unrhyw gwestiynau arall yn codi yn ystod y cyfarfod. Rydym yn edrych ymlaen i chi ymuno a ni a'ch croesawu i Ysgol Friars.

   

  During the evening members of staff will be available via TEAMS to answer any questions you may have about the school. To make sure the session runs smoothly and effectively, please fill in the form below with your details and return the completed form to the email address below –

  pennaeth@friars.gwynedd.sch.uk

  Once we receive your form we will be able to send you the link to the meeting.  Please then email any questions you may have to the school by 9a.m. on Tuesday the 10th of November. There will be a chat function available if any further questions arise as staff are answering the emailed questions. We hope you will be able to join us.