Section

 • 1)      Pupils will gain 1 point for their house for gaining 100% attendance EACH WEEK

  2)      Attainment - Pupils will receive 1 point for achieving their target and 2 points for exceeding their target in each subject.

  3)      Every pupil participating in Interhouse competitions will gain 1 point and those in the winning team will receive 4 points (in addition to the overall points for the competition).  Also Pupils nominated as players of the tournament will be awarded 10 points

  4)      Pupils will gain 1 point for each Tocyn Iaith and 1 point for each Commendation

  5)      Pupil of the Month (POM) - Pupils will receive 20 points for achieving a Pupil of the Month award.

  5)      The winning House at the end of each term will receive a prize.

  6)      The overall winner at the end of the year will also receive a prize.

  • Beth ydy’r TOCYN IAITH?

   Bob amser fyddwch chi yn gwneud ymdrech i siarad Cymraeg yn yr ysgol – gwersi, coridor, llyfrgell, ffreutur, iard ac ati – byddwch yn cael TOCYN IAITH gan eich athrawon.

   Every time you make an effort to speak Welsh in school – lessons, corridor, library, canteen, yard etc. – you will get a TOCYN IAITH from your teachers.

   COFIWCH…

   Bydd y TOCYN IAITH yn cyfrannu at y system pwyntiau tai!

   REMEMBER…

   The TOCYN IAITH will contribute to the house points system!