Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Cathy Goodwin
  Pupils of the Month Jan 2018
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 9 Chwefror 2018, 1:28 p.m.
   

  Congratulations to all of the Pupils of the Month for January 2018.

  Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion o y mis ar gyfer mis Ionwar 2018.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Choose your future Anglesey & Gwynedd
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 9 Chwefror 2018, 10:39 a.m.
   
  Llun o Richard Rooke
  Ysgol Friars pupils celebrate Chinese New Year
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 9 Chwefror 2018, 9:28 a.m.
   

  Ysgol Friars pupils celebrate Chinese New Year with the Confucius Institute. Pupils in Year 8 enjoy Chinese calligraphy, Beijing Opera masks and Chinese Dance. We all had a thoroughly enjoyable time with the Chinese teachers. Happy New Year!

  More pictures here :- http://moodletest.friars.gwynedd.sch.uk/mod/resource/view.php?id=12131

  Ysgol Friars pupils celebrate Chinese New Year

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Ysgol Friars - Surfers Against Sewage (SAS) OCEAN GUARDIANS
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 7 Chwefror 2018, 2:40 p.m.
   

  Ysgol Friars are super proud to have been awarded a special Ocean Plastic Emergency Kit! As official Surfers Against Sewage (SAS) OCEAN GUARDIANS we have pledged to protect Anglesey beaches together with sian@pychedpaddleboarding.com. If you’d like to help then give us a shout! @sascampaigns and @greggsofficial #SASOceanGuardians #PlasticFreeCoastlines

   

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  7Y pupils have enjoyed working on the snow theme in French.
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 7 Chwefror 2018, 12:52 p.m.
   

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Friars in the snow
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 7 Chwefror 2018, 12:01 p.m.
   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  American Football
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mawrth, 6 Chwefror 2018, 9:14 a.m.
   

  Key Stage 3 pupils that took part in the American Football taster session on American day and Super Bowl weekend. Man of the match was Ryan Gillies.