Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  Congratulations to our 2017-18 Head Pupils
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017, 11:27 a.m.
   
  Llongyfarchiadau i Jake a Zoe â etholwyd yn ein Prif Disgyblion am 2017-18. 
   
  Congratulations to Jake and Zoe for your election as our Head Pupils for the 2017-18.
   
  Congrats head pupils
   
   
  Llun o Cathy Goodwin
  Children in Need 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2017, 1:44 p.m.
   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Pupils of the Month Oct 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2017, 10:12 a.m.
   

  Congratulations to all of the Pupils of the Month for October 2017.

  Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion o y mis ar gyfer mis Hydref 2017.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Eisteddfodd 2017 - Video - "I LOVE LANGUAGES"
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2017, 9:47 a.m.
   

  Enter the French off-stage competition and create a video for the school’s Eisteddfod.

  Title : I love languages! J’adore les langues.

  Ask your teacher for more details.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Mr Smith - Winner of the 2017 Teachers of Physics Award
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2017, 2:38 p.m.
   

  COngratulations to Mr Smith who was awarded the 2017 Teachers of Physics Award by the IOP (Institute of Physics) for outstanding contributions to the teaching of Physics.

   

  http://www.iop.org/about/awards/additional/teachers/winners/page_70309.html

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Positive Parent's Forum Thursday 9th Nov at 6pm
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 26 Hydref 2017, 10:16 a.m.
   

   The next meeting of the Positive Parents Forum will be held on Thursday 9th November. Items which will be discussed include:

  1. How we promote music;
  2. Rewards system;
  3. School's Improvement Priorities

   

  Mi fydd cyfarfod nesa'r Fforwm Rhieni yn cael ei gynnal ar Nos Iau 9fed o Dachwedd, ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (322 gair)
   
  Llun o Cathy Goodwin
  Pupils of the Month September 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 6 Hydref 2017, 11:51 a.m.
   

  Congratulations to all of the Pupils of the Month for Sept 2017.

  Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion o y mis ar gyfer mis Medi 2017.