Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Cathy Goodwin
  European Day of Languages
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 21 Medi 2017, 3:33 p.m.
   

  Ysgol Friars are celebrating the European Day of Languages over 3 days next week – 26th – 28th Sept.

  • The Canteen will be putting on European themed menus on Tuesday, Wednesday & Thursday.
  • There will be a European themed Quiz on Tuesday in Reg classes.
  • Numeracy, Literacy and IT lessons will ...
  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (128 gair)
   
  Llun o Cathy Goodwin
  European Day of Languages
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 21 Medi 2017, 3:30 p.m.
   

   

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Llandudno Photomarathon
  gan Cathy Goodwin - Dydd Llun, 18 Medi 2017, 10:12 a.m.
   

  Well done to Alice Swatridge for winning the children's 8 images category in the Llandudno photomarathon.

  https://teams.microsoft.com/_#/files/Housepoints?threadId=19%3Af07fef144bc44464b5686e1f4b7d981a%40thread.skype&ctx=channel

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Ucheldre Art Competition Summer 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Llun, 18 Medi 2017, 9:23 a.m.
   

  Well done to the following pupils who gained prizes in the Ucheldre Art Competition over the Summer.

  Lorna Joscelyn - Yr 13 1st Prize in the 15-18 category

  Arman Jimenez - Yr 13 -2nd Prize in the 15-18 year old category

   

   Yasmin Viccari - Yr 13 - 3rd prize in the 15-18 year old category.

   

  Shivani Senthilkumar - Yr 8 1st prize and Yoyo Lee 2nd prize in the 12-14 year old category

   

   
  Llun o Richard Rooke
  Ysgol Friars Climbing Club
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf 2017, 3:41 p.m.
   
  Llun o Cathy Goodwin
  School Council Newsletter July 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017, 10:33 a.m.
   
  Llun o Cathy Goodwin
  School council - You Said - We Listened
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017, 10:25 a.m.