Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars Online Student Magazine, The Hive: written by students
  gan Nathan Jones - Dydd Iau, 9 Mai 2019, 12:07 p.m.
   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 29 Mawrth 2019, 9:27 a.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 22 Mawrth 2019, 10:12 a.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Llun, 18 Mawrth 2019, 8:31 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Sport Relief: Extra-Curricular Sports
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 15 Mawrth 2019, 12:11 p.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Llun, 18 Chwefror 2019, 4:03 p.m.
   

  Year 7 had the privilege of visiting the Sri Guru Gobind Singh Gurdwara in Manchester on February 13th. The learners had a busy day experiencing the atmosphere and the rituals of the Sikh place of worship. They were expected to cover their heads, wash their hands and remove their shoes on ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (264 gair)
   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Llun, 18 Chwefror 2019, 3:52 p.m.
   

  Year 12 had the privilege of meeting the acting General Secretary of CND, London, in Religious Studies this week. Sara Medi Jones presented the history of CND along with the many campaigns that she’s arranged and participated in. The students had the opportunity to question her and discuss the ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (150 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  #dyddmiwsigcymru2019
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 8 Chwefror 2019, 3:15 p.m.
   

  Neges gan @MrPhormula i blant Ysgol Friars heddiw #dyddmiwsigcymru2019

  Our message from @MrPhormula today #dyddmiwsigcymru2019

  http://moodletest.friars.gwynedd.sch.uk/mod/resource/view.php?id=12526

   

   
  Llun o Nathan Jones
  Soban Fach
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 8 Chwefror 2019, 2:24 p.m.
   

  7E yn canu Sosban Fach yn y wers Gerddoriaeth
  7E singing Soban Fach in their Music lesson

   

  http://moodletest.friars.gwynedd.sch.uk/mod/resource/view.php?id=12525

   
  Llun o Nathan Jones
  Rugby triumph
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 1 Chwefror 2019, 10:22 a.m.
   

  Well done to the Year 8 rugby team for beating Holyhead 57-10.