Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  Pritchard Prize
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 5 Chwefror 2021, 2:43 p.m.
   

  Unfortunately we were unable to celebrate our annual Prichard Prize ceremony in Bangor University. Instead we have created a virtual Prichard Prize ceremony. We were delighted to have Kirsty Williams, the Education Minister for Wales say a few words and congratulate our pupils alongside some other guest speakers. Please help us celebrate the fantastic achievements of our pupils.

   

  http://moodletest.friars.gwynedd.sch.uk/mod/resource/view.php?id=13026

   
  Llun o Nathan Jones
  Port Dinorwic Sailing Club / Clwb Hwylio Y Felinheli
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2020, 2:36 p.m.
   

   

  Port Dinorwic Sailing Club / Clwb Hwylio Y Felinheli has gained national recognition as “Heart of the Community” club from the RYA and is now in the final for the Club of the Year Awards in 2021.

  CLUB OF THE YEAR – VOTE (yachtsandyachting.co.uk)

  Many pupils from Ysgol Friars sail at the ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (203 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Rhifyn 17 E-bapur Newydd Y Cliciadur / Issue 17 Clic-It Cymru Newspaper
  gan Nathan Jones - Dydd Iau, 19 Tachwedd 2020, 12:32 p.m.
   

  A colourful bilingual, easy to read e-Newspaper for learners in KS2 and KS3. It contains news about our current situation and fun activities to do in school or independently at home.

   

  The resource is available for free from the HWB website: https://hwb.gov....

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (121 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Keywords Book
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 21 Hydref 2020, 3:08 p.m.
   

  Keywords Book for pupils to use if they are unsure of a word.

   
  Llun o Richard Rooke
  Brand new facilities open at Ysgol Friars
  gan Richard Rooke - Dydd Iau, 24 Medi 2020, 3:52 p.m.
   

  Today the new 3G pitch was opened at Ysgol Friars. It has two five a side pitches and one 7 a side pitch.

  Level 3 Sport pupils and Bangor 1876 football player, Cameron Barry and Abi Williams opened the facility with the Headteacher Neil Foden and Deputy Headteacher David Healey.

  Level 3 Sport ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (165 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  YSGOL FRIARS PE - FANTASY FOOTBALL LEAGUE
  gan Nathan Jones - Dydd Iau, 10 Medi 2020, 1:41 p.m.
   

  YSGOL FRIARS PE

  FANTASY FOOTBALL LEAGUE

   

  Pick your squad, £100 million to spend

  Website-https://fantasy.premierleague.com/

  League name-Ysgol Friars PE league

  Code to join the league-u82zao

  £5 to enter, winner will receive JD Sports Vouchers. Please bring cheque or cash to the PE department or to Rachelle Williams.

   
  Llun o Richard Rooke
  Coronavirus Information
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 9 Medi 2020, 10:05 a.m.
   

   Latest Friars Covid 19 frequently asked questions document :-  

   
  Llun o Richard Rooke
  Current school bus timetables
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 28 Awst 2020, 9:58 a.m.
   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  How to get tested for Coronavirus (click on the poster for the Video)
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 26 Awst 2020, 4:02 p.m.
   

  (Edited by Nathan Jones - original submission Thursday, 4 June 2020, 11:06 AM)

  (Edited by Nathan Jones - original submission Wednesday, 26 August 2020, 4:00 PM)

   
  Llun o Richard Rooke
  Careers Wales chat/connect
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 26 Awst 2020, 4:01 p.m.
   

  (Edited by Nathan Jones - original submission Thursday, 2 April 2020, 2:40 PM)