Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 19 Tachwedd 2019, 9:35 a.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  Ysgol Friars Quiz
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019, 10:36 a.m.
   

  Ysgol Friars Quiz run by the PTA on Thursday 21st November, 7pm till 8.30pm in the School Canteen. £2 per person – open to pupils/parents/teachers/friends. £20 to the winning team!!! Refreshments for sale, raffles etc.

   
  Llun o Richard Rooke
  Children in Need
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 8 Tachwedd 2019, 3:16 p.m.
   

  There will be various activities organised by the Sixth Form going on, throughout the week, for Children in Need, starting on Monday lunchtime in the Sports Hall – Teacher Torture, your chance to leg wax a teacher for a donation to Children in Need!

   
  Llun o Richard Rooke
  Information for Parents and Guardians
  gan Richard Rooke - Dydd Llun, 14 Hydref 2019, 10:02 a.m.
   

  Information for Parents and Guardians October 2019 :-

   
  Llun o Richard Rooke
  Year 9 Options Information Evening Tuesday 15th October @ 6pm
  gan Richard Rooke - Dydd Iau, 10 Hydref 2019, 4:29 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Careers Event
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 4 Hydref 2019, 3:37 p.m.
   

  Criw o ddisgyblion Blwyddyn 10&11 wedi mwynhau’r digwyddiad gyrfaoedd - ‘Cymraeg yn y Gweithle’

  Some of our Yr10&11 pupils enjoying the careers event - ‘Welsh in the workplace’

   

   
  Llun o Nathan Jones
  Cerdd Sbwci 8ELYNT1 #ysgrifennucreadigol
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 4 Hydref 2019, 3:34 p.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 25 Medi 2019, 11:07 a.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  School Meal Price Increase
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 3 Medi 2019, 3:18 p.m.
   

  Dear parent, The school canteen has not increased its prices for at least 3 years.  As from this September, there will be a price increase of approximately 5%.  Thank you for your understanding. Attached new price list for the canteen.

   
  Llun o Richard Rooke
  Change of Communications App
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019, 11:07 a.m.
   

  Ysgol Friars from 1st September 2019 will use School Gateway, the UK’s best parent engagement software, to make sure our parents are as closely involved with their children’s school lives as possible. 

  All school related communication, newsletters, reports, timetables, ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (236 gair)