Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  6th form - Interested in studying law? Pearson BTEC Level 3 National Extended Certificate in Applied Law
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2022, 1:35 p.m.
   
  6th form - Interested in studying law? Pearson BTEC
  Level 3 National Extended Certificate in Applied Law
   
  Click here.
   
  Llun o Nathan Jones
  Extracurricular Timetable
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 10 Mehefin 2022, 8:35 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  The latest edition of the Health and Wellbeing Newsletter is now available via School Gateway and Satchel One!
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 23 Mai 2022, 8:51 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Red Nose Day Events Next Week!
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 11 Mawrth 2022, 9:03 a.m.
   

  Red Nose Day Events Next Week!


   
  Llun o Richard Rooke
  PROSPECTIVE SIXTH FORM PARENTS EVENING
  gan Richard Rooke - Dydd Llun, 7 Mawrth 2022, 3:10 p.m.
   

  Dear Parents/Guardians,
  I should like to offer you a warm invitation to attend the Prospective Sixth Form Open Evening being held in the Main Teaching block on Tuesday 8th March 2022. The school will be open between 4.00 p.m. and 6.00 p.m. to those parents and pupils thinking of applying for entry to the Sixth Form from September 2022.

  Staff and room listing now attached....

   
  Llun o Nathan Jones
  Friars Fitness Spring B
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 4 Mawrth 2022, 9:52 a.m.
   

  Friars Fitness Spring B


   
  Llun o Nathan Jones
  Spring Term B Timetable
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 4 Mawrth 2022, 9:50 a.m.
   

  Spring Term B Timetable


   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars - Festive Skipathon!
  gan Nathan Jones - Dydd Iau, 9 Rhagfyr 2021, 10:05 a.m.
   

  Sponsorship form attached above.

   
  Llun o Nathan Jones
  Bwletin Llythrennedd Tachwedd / Rhagfyr November / December Literacy Bulletin
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 30 Tachwedd 2021, 9:57 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Extracurricular Timetable
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 8 Tachwedd 2021, 2:47 p.m.