Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  Macmillan Cancer support
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 15 Hydref 2021, 1:27 p.m.
   

   

  A massive thank you to the level 3 sport pupils for raising £201.22 for Macmillan Cancer support.
   
  Thank you to Staff as well for raising £67.70. 
   
  Llun o Nathan Jones
  #camaubachcymraeg
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 15 Hydref 2021, 1:25 p.m.
   

  Dyma rai o'r cacennau gan blant CA3 i ddathlu'r #cymraegathon fel rhan o ddathliadau Ysgol Friars ar gyfer Diwrnod @ShwmaeSumae #camaubachcymraeg

   
  Llun o Nathan Jones
  Inter-house Competition KS3
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 11 Hydref 2021, 8:32 a.m.
   

  Inter-house starts this week, check which house you are in on the wall in the PE Department, outside the Sports Hall.

   

   
  Llun o Nathan Jones
  Bilingual Skills Day / Ddiwrnod Hybu Sgiliau Dwyieithrwydd
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 4 Hydref 2021, 9:15 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars Anthem
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 4 Hydref 2021, 8:48 a.m.
   

  Video: Ysgol Friars Anthem

  Diolch o galon i @MrPhormula am fod yn rhan o'm diwrnod hybu sgiliau dwyieithrwydd ac i weithio gyda'n disgyblion Blwyddyn 7 i greu anthem arbennig ar gyfer Ysgol Friars. #camaubachcymraeg #dwyieithrwydd
   
  A big thanks to @MrPhormula for being part of our day of promoting bilingual skills and working with our Year 7 pupils to create a special anthem for Ysgol Friars.  #camaubachcymraeg #dwyieithrwydd
   
  Llun o Nathan Jones
  Extracurricular Timetable
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 27 Medi 2021, 8:40 a.m.
   

  Our highest attendance so far is 292! Let’s get attendance over 300! New members welcome to every club.

   
  Llun o Richard Rooke
  Lateral flow tests
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 27 Awst 2021, 2:06 p.m.
   

  Regular testing for covid-19 plays a key role in the effective running of the school. We ask all our learners to take part, like our staff. You can collect test kits in your communities or you could ask at your local pharmacy. The school will continue to provide kits during term time. Everyone ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (147 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  PE Extra-Curricular Timetable
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 23 Ebrill 2021, 11:43 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  PE Department Update
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 26 Mawrth 2021, 1:23 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Literacy Bulletin: April 2021
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 24 Mawrth 2021, 3:18 p.m.