Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  Canlyniadau twrnament rygbi ysgolion Arfon blwyddyn 8
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 15 Chwefror 2023, 11:40 a.m.
   

  Canlyniadau twrnament rygbi ysgolion Arfon blwyddyn 8.

  Friars 19-10 Tryfan

  Friars 14-19 Brynrefail

  Friars 15-17 Dyffryn Ogwen

  Friars 42-0 Syr Hugh Owen

  Friars 28-7 Dyffryn

  Da iawn i bawb a gymerodd ran ymdrech fawr gan bawb. Prif sgoriwr ceisiau Kian gyda 9 cais ac Oliver Friars chwaraewr y twrnament ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (127 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Cwrs Blasu/Taster Course
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 14 Chwefror 2023, 3:12 p.m.
   

  Cwrs Blasu/Taster Course

   
  Llun o Nathan Jones
  Mae ceisiadau Dawns CCIC yn fyw! | NYAW Dance Applications are now live!
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 27 Ionawr 2023, 1:01 p.m.
   

  Prynhawn da!

  Mae ceisiadau ar gyfer ensemble Dawns CCIC 2023 nawr yn fyw, a byddem yn caru eich help wrth rannu’r gair gyda pherfformwyr ifanc Cymru.

  Mae’r holl fanylion am glyweliadau ar gael ar ein gwefan: https://www.ccic.org.uk/dawns-genedlaethol-ieuenctid-cymru

  Mae’r dyddiad cau ar gyfer ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (573 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Read for Good Readathon
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 11 Ionawr 2023, 9:18 a.m.
   

  We are running a Read for Good Readathon and we’d love your child to join in.

   

  It’s been proven that children who read for pleasure are more likely to be successful and happy throughout their lives (OECD).

   

  The charity Read for Good encourages children to read through its unique ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (357 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Costau byw / Cost of living
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 28 Tachwedd 2022, 8:51 a.m.
   
  Llun o Nathan Jones
  Rae's Expedition
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2022, 1:14 p.m.
   

   

  Mae Rae Lewis-Ayling, cyn-fyfyriwr Ysgol Friars, wedi ymuno â phrosiect Ice Warrior ar yr alldaith Last Pole fel aelod o'r tîm, ac mae'n hyfforddi fel hyfforddwr ar gyfer y prosiect cyfan.
   
  Bydd taith y Pegwn Olaf yn cymryd 4 tîm o gyfranogwyr mewn ras gyfnewid o leiaf 20 diwrnod trwy ...
  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (730 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Clwb Chwaraeon - Sports Clubs
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 14 Tachwedd 2022, 8:28 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Starts Monday, 12th September
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 6 Medi 2022, 12:18 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars - Noson Cwis - Quiz Night
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 4 Gorffennaf 2022, 10:52 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Job Advert for Hub Officer
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 1 Gorffennaf 2022, 9:18 a.m.