Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 11 Medi 2019, 3:39 p.m.
   

  Year 7 parents are invited to a Maths 4 Parent evening on Tuesday 1st October, 5.45pm in the school hall.

   
  Llun o Nathan Jones
  Noson ‘Croeso if Friars I Rieni Blwyddyn 7 - ‘Welcome to Friars’ Evening for Year 7 Parents
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 10 Medi 2019, 9:24 a.m.
   

  Ysgol Friars

  Friars_logo (2)

  Noson ‘Croeso if Friars I Rieni Blwyddyn 7  ‘Welcome to Friars’ Evening for Year 7 Parents

  Dydd Llun / Monday

  16/09/19

  6yh / 6pm

  Neuadd yr Ysgol / School Hall

  Please let Mrs Parry know if you intend on coming

   

   
  Llun o Richard Rooke
  School Meal Price Increase
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 3 Medi 2019, 3:18 p.m.
   

  Dear parent, The school canteen has not increased its prices for at least 3 years.  As from this September, there will be a price increase of approximately 5%.  Thank you for your understanding. Attached new price list for the canteen.

   
  Llun o Richard Rooke
  Change of Communications App
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019, 11:07 a.m.
   

  Ysgol Friars from 1st September 2019 will use School Gateway, the UK’s best parent engagement software, to make sure our parents are as closely involved with their children’s school lives as possible. 

  All school related communication, newsletters, reports, timetables, ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (236 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars - Legally Blonde
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019, 2:39 p.m.
   

  Click here to view the School show "Legally Blonde" pictures!

   
  Llun o Nathan Jones
  France & Belgium trip 2019!
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019, 2:13 p.m.
   

  Click here to view photos of the France & Belgium trip!

   
  Llun o Richard Rooke
  Gadael ysgol cyn bo hir?/Leaving school soon?
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 11 Mehefin 2019, 2:25 p.m.
   

  Rhieni! Chwilio am help ac arweiniad i’ch mab/merch wedi iddo/i orffen ysgol? Mae popeth sydd ei angen i dawelu eich meddwl a’u meddwl, fan hyn > #SymudYmlaen; https://bit.ly/2XCSduj

  Parents! Looking for help and guidance for your son/daughter once they finish school? We have everything you need...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (111 gair)
   
  Llun o Richard Rooke
  PE Newsletter 2019
  gan Richard Rooke - Dydd Sadwrn, 25 Mai 2019, 5:52 p.m.
   

  Attached PE Newsletter for May 2019

   
  Llun o Richard Rooke
  YEAR 11 SIXTH FORM INFORMATION FAIR
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 24 Mai 2019, 2:31 p.m.
   

  YSGOL FRIARS are holding a YEAR 11 SIXTH FORM INFORMATION FAIR on July 1st 2019 from 1.35pm to 3.15pm for students wishing to enter Ysgol Friars 6th form in September 2019. Students can wear their own clothes for the event and it will be held in the school hall.  The Fair is a student only occasion.

   
  Llun o Richard Rooke
  Sporting Pathways
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 24 Mai 2019, 11:47 a.m.
   

  Calling all pupils who wish to develop their coaching skills.

  Please apply by the 7th of June to become a coach.