Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  PROSPECTIVE SIXTH FORM OPEN EVENING
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 14 Chwefror 2020, 8:37 a.m.
   

  We are holding a Prospective Sixth Form Open Evening from 4.00 to 6.00 p.m. on 10th March.  Any students interested in joining our 6th Form in September are welcome to attend with parents/guardians where they will have an opportunity to speak to Heads of Subjects as well as the Head of Sixth Form and Deputy Headteacher in charge of the curriculum.

   
  Llun o Richard Rooke
  For Y9 & Y10 - EDT AirBus Routes into STEM Course February Half Term opportunity
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 14 Ionawr 2020, 10:29 a.m.
   

  EDT AirBus Routes into STEM Course February Half Term opportunity

   

   
  Llun o Nathan Jones
  French Friars Bake Off - Eisteddfod 2019
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 7 Ionawr 2020, 10:38 a.m.
   
  Llun o Nathan Jones
  EISTEDDFOD 2019
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 18 Rhagfyr 2019, 11:31 a.m.
   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars - Newsletter (December 2019)
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019, 2:57 p.m.
   
  Llun o Nathan Jones
  Eisteddfod 2019 bake off advert
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2019, 10:01 a.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019, 2:26 p.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 19 Tachwedd 2019, 9:35 a.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  Ysgol Friars Quiz
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019, 10:36 a.m.
   

  Ysgol Friars Quiz run by the PTA on Thursday 21st November, 7pm till 8.30pm in the School Canteen. £2 per person – open to pupils/parents/teachers/friends. £20 to the winning team!!! Refreshments for sale, raffles etc.

   
  Llun o Richard Rooke
  Children in Need
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 8 Tachwedd 2019, 3:16 p.m.
   

  There will be various activities organised by the Sixth Form going on, throughout the week, for Children in Need, starting on Monday lunchtime in the Sports Hall – Teacher Torture, your chance to leg wax a teacher for a donation to Children in Need!