Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  YSGOL FRIARS PE - FANTASY FOOTBALL LEAGUE
  gan Nathan Jones - Dydd Iau, 10 Medi 2020, 1:41 p.m.
   

  YSGOL FRIARS PE

  FANTASY FOOTBALL LEAGUE

   

  Pick your squad, £100 million to spend

  Website-https://fantasy.premierleague.com/

  League name-Ysgol Friars PE league

  Code to join the league-u82zao

  £5 to enter, winner will receive JD Sports Vouchers. Please bring cheque or cash to the PE department or to Rachelle Williams.

   
  Llun o Richard Rooke
  Coronavirus Information
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 9 Medi 2020, 10:05 a.m.
   

   Latest Friars Covid 19 frequently asked questions document :-  

   
  Llun o Richard Rooke
  Current school bus timetables
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 28 Awst 2020, 9:58 a.m.
   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  How to get tested for Coronavirus (click on the poster for the Video)
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 26 Awst 2020, 4:02 p.m.
   

  (Edited by Nathan Jones - original submission Thursday, 4 June 2020, 11:06 AM)

  (Edited by Nathan Jones - original submission Wednesday, 26 August 2020, 4:00 PM)

   
  Llun o Richard Rooke
  Careers Wales chat/connect
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 26 Awst 2020, 4:01 p.m.
   

  (Edited by Nathan Jones - original submission Thursday, 2 April 2020, 2:40 PM)

   
  Llun o Nathan Jones
  5 Day fitness challenge!
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 26 Awst 2020, 4:01 p.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  For Year 10 Only ....
  gan Richard Rooke - Dydd Iau, 2 Ebrill 2020, 3:30 p.m.
   

  Year 10 pupils’ need to complete the Careers Check as soon as possible. The information proves to be vital in the creation of any necessary support packages used by both Careers Wales and the school.

  This is the Career Check link : 

   Career Check 2020 :- https://www.smartsurvey.co.uk/s/CTFPO/

  Here is the Powtoon explaining to pupils what the Career check is etc.

   https://www.powtoon.com/online-presentation/e9OwpAZ6vkv/tracey-antoniazzi-career-check/

  Kind Regards

  Ysgol Friars

   
  Llun o Richard Rooke
  School Closure
  gan Richard Rooke - Dydd Mercher, 18 Mawrth 2020, 3:13 p.m.
   

  Dear Parent,

   Following an announcement by the Welsh Government, Ysgol Friars will close to pupils until further notice at 3.15 p.m. on Friday.

   When we have any further information or guidance from the Welsh Government, we will write to you again.

   

   
  Llun o Richard Rooke
  PROSPECTIVE SIXTH FORM OPEN EVENING
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 14 Chwefror 2020, 8:37 a.m.
   

  We are holding a Prospective Sixth Form Open Evening from 4.00 to 6.00 p.m. on 10th March.  Any students interested in joining our 6th Form in September are welcome to attend with parents/guardians where they will have an opportunity to speak to Heads of Subjects as well as the Head of Sixth Form and Deputy Headteacher in charge of the curriculum.

   
  Llun o Richard Rooke
  For Y9 & Y10 - EDT AirBus Routes into STEM Course February Half Term opportunity
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 14 Ionawr 2020, 10:29 a.m.
   

  EDT AirBus Routes into STEM Course February Half Term opportunity