Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  Gwaith Cartref anhygoel Blwyddyn 7, 8 a 9!
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 17 Hydref 2018, 2:57 p.m.
   
  Llun o Nathan Jones
  Enter the fabulous European Day of Languages T shirt design competition: deadline 15th December 2018
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 16 Hydref 2018, 11:37 a.m.
   
  Llun o Nathan Jones
  Information evening for year 7 parents
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 16 Hydref 2018, 10:10 a.m.
   

  There will be an information evening for year 7 parents in the hall at 6pm this Thursday.

   
  Llun o Nathan Jones
  French Club / Club Français
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 15 Hydref 2018, 4:24 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars Movie Night!
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 15 Hydref 2018, 10:04 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  The French department are hoping to organise a trip to France and Belgium for pupils in years 7,8,9. If you are interested, get a letter from Mrs Lee and return asap to school
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 8 Hydref 2018, 10:11 a.m.
   
  Llun o Nathan Jones
  Maths 4 Parent Evening for year 7 parents
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 25 Medi 2018, 9:47 a.m.
   

  Maths 4 Parent Evening for year 7 parents

  Tuesday 9th of October at 5.45pm