Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  Music from our Senoir Choir
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 9 Tachwedd 2018, 4:15 p.m.
   

  Click to open a piece of music by our Senior Choir ....

  SENIOR CHOIR - STAND BY ME

   
  Llun o Nathan Jones
  French Club / Club Français
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 15 Hydref 2018, 4:24 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars Movie Night!
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 15 Hydref 2018, 10:04 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Maths 4 Parent Evening for year 7 parents
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 25 Medi 2018, 9:47 a.m.
   

  Maths 4 Parent Evening for year 7 parents

  Tuesday 9th of October at 5.45pm

   
  Llun o Nathan Jones
  European day of Languages 2018
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 19 Medi 2018, 1:36 p.m.
   

  Let's celebrate the European Day of languages with some delicious European food!

   
  Llun o Richard Rooke
  School Uniform
  gan Richard Rooke - Dydd Iau, 6 Medi 2018, 3:36 p.m.
   

  We have been advised that the polo shirts have now arrived and will be available from Mr Chohan’s shops tomorrow. They will stay open until 6.30 tomorrow evening for parents who can’t collect them on Saturday.

   

  Following discussions with the school, parents whose orders have been delayed are asked to retain their receipts as discount vouchers may be offered.

   
  Llun o Richard Rooke
  School Uniform
  gan Richard Rooke - Dydd Llun, 3 Medi 2018, 3:36 p.m.
   

  We understand that there has been a delay in the supply of the black polo shirts worn by year 10 and 11 and the white polo shirts worn by 6th form students to one of the school uniform shops. If your child does not yet have the correct shirt could you send them to school with a note explaining this and please ensure that they either wear last year’s shirt or a shirt that is as similar in colour and style as possible to the correct uniform shirt.

  Thank You