Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  Sports and Attendance Awards Ceremony
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 15 Rhagfyr 2017, 3:29 p.m.
   

  The PE Department at Ysgol Friars would like to cordially invite you to our Sports and Attendance Awards Ceremony. This will take place on Wednesday 20th December 2017 in the school hall starting at 6.30pm. This is a very special occasion when we get the opportunity to celebrate the hard work and...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (176 gair)
   
  Llun o Cathy Goodwin
  Maths Awards
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017, 1:18 p.m.
   

  Congratulations to all and pupils who received a Maths award yesterday and thanks to all the 6th formers who help run the lunchtime Maths support club’

  “Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a dderbyniwyd gwobr ddoe a diolch i aelodau’r 6ed dosbarth am redeg y clwb cefnogi Mathemateg”

    

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Eisteddfod eleni
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017, 12:58 p.m.
   

  Diolch yn fawr iawn i Efa Holdsworth o Ysgol Llanrug am wneud ein cadeiriau ar gyfer yr Eisteddfod eleni – joban wych!

  A big thanks to Efa Holdsworth from Ysgol Llanrug for making our Eisteddfod chairs this year – excellent job!

   
  Llun o Cathy Goodwin
  French Bake off
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017, 9:26 a.m.
   

  Well done to all the pupils who entered the French Bake off competition to create an illusion cake to represent any French speaking country.

   

  Further photos here.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  SuccessMaker Xmas Awards
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2017, 1:54 p.m.
   

  Well done to all the SuccessMaker students, especially our prize winners, for all their hard work with some excellent results again this term.

  Additional pictures can be found here.

  Below - First prize group winners

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Year 8 Badminton Team won Eryri Tournament
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2017, 10:20 a.m.
   

  Well done to the year 8 badminton team who won the Eryri Badminton Tournament in Plas Silyn Penygroes.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  EESW Engineering Student of the Year
  gan Cathy Goodwin - Dydd Llun, 4 Rhagfyr 2017, 3:23 p.m.
   

  Loren Molyneux in year 13 was awarded EESW Engineering student of the year in Cardiff by First Minister Carwyn Jones. Kieran Dalton was runner up and Oliver Barbaressi and Sian Thorpe received discretionary awards. 600 students across Wales took part and the First Minister remarked on how 4 of the 10 finalists are from Ysgol Friars.