Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  Ysgol Friars Climbing Club
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf 2017, 3:41 p.m.
   
  Llun o Cathy Goodwin
  School Council Newsletter July 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017, 10:33 a.m.
   
  Llun o Cathy Goodwin
  School council - You Said - We Listened
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017, 10:25 a.m.
   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Year 9 English Class thank you cake for Ms Davey
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017, 10:02 a.m.
   

  Well done to Cadi in Year 9 for her Best teacher cake with the names of all the pupils in the class - Ms Davey was rendered speechless.... Just kidding!.

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Year 7 Design your own Solar System project
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017, 9:52 a.m.
   

  Many congratulations to the top 5 "Design your own solar system" projects in 7E as judged by the Welsh Physics teacher of the Year, Huw Smith and his AS group.

  1st Place: Simon Tint

  2nd Place: Eira Diamond

  3rd Place: Amy Evans

  4th Place: Liberty Schofield

  5th Place: Eesha Kishto

  Growth mindset award: Freya Evans

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Gwynedd & Anglesey boys Sport Award 2017
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 19 Gorffennaf 2017, 10:01 a.m.
   

  Well done to Olly Barbaresi who won the Gwynedd and Anglesey boys sport award on Friday.

   
  Llun o Cathy Goodwin
  2017 House Champions - SEIRIOL
  gan Cathy Goodwin - Dydd Gwener, 14 Gorffennaf 2017, 10:03 a.m.
   

  Congratulations to SEIRIOL House for being the overall House champions in 2017.

  The prize will be a trip to Pontio to see Spiderman.