Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Mawrth, 12 Chwefror 2019, 3:11 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  #dyddmiwsigcymru2019
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 8 Chwefror 2019, 3:15 p.m.
   

  Neges gan @MrPhormula i blant Ysgol Friars heddiw #dyddmiwsigcymru2019

  Our message from @MrPhormula today #dyddmiwsigcymru2019

  http://moodletest.friars.gwynedd.sch.uk/mod/resource/view.php?id=12526

   

   
  Llun o Nathan Jones
  Soban Fach
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 8 Chwefror 2019, 2:24 p.m.
   

  7E yn canu Sosban Fach yn y wers Gerddoriaeth
  7E singing Soban Fach in their Music lesson

   

  http://moodletest.friars.gwynedd.sch.uk/mod/resource/view.php?id=12525

   
  Llun o Nathan Jones
  Rugby triumph
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 1 Chwefror 2019, 10:22 a.m.
   

  Well done to the Year 8 rugby team for beating Holyhead 57-10.

   
  Llun o Nathan Jones
  Football breakfast club
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 1 Chwefror 2019, 10:21 a.m.
   

  A special thank you to the Football breakfast club that have raised over £100 for the PE Department.

   

   
  Llun o Richard Rooke
  gan Richard Rooke - Dydd Gwener, 25 Ionawr 2019, 6:15 p.m.
   

  An interactive careers and skills festival for pupils and their parents/guardians

  Gŵyl gyrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol I ddisgyblion a'u rhieni/gwarcheidwaid

   

   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars Online Student Magazine, The Hive: written by students
  gan Nathan Jones - Dydd Gwener, 25 Ionawr 2019, 1:38 p.m.
   

  (Click the image above to view the video)