Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  Sports Quiz Night
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 19 Mawrth 2018, 3:18 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Ysgol Friars inaugural Park Run
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 19 Mawrth 2018, 9:54 a.m.
   

  Thank you very much to all those who took part in the Ysgol Friars Park run. Over 50 people attended the event in the cold weather and was great to see so many parents taking part.

   

  Winners of each event are below:

   

  Pupil Winner-Joseph Charlton

  Parent Winner- Jennifer Charlton

  Male ...

  Darllen gweddill y pwnc hwn
  (107 gair)
   
  Llun o Nathan Jones
  Netball event
  gan Nathan Jones - Dydd Llun, 19 Mawrth 2018, 9:37 a.m.
   

  Pictures with Karyn Bailey, Australian international and Beneccos Mavericks player.

   
  Llun o Nathan Jones
  Sport Relief - Ysgol Friars Park Run
  gan Nathan Jones - Dydd Iau, 15 Mawrth 2018, 3:41 p.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Sport Relief
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 13 Mawrth 2018, 11:54 a.m.
   

  The BTEC Sport pupils have organised an array of activities to raise money for the PE Department and Sport Relief. The events are as follows:

   

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Eryri Indoor Athletics
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mawrth, 13 Mawrth 2018, 11:11 a.m.
   

  Well done to all the Ysgol Friars pupils that competed for Eryri in the Welsh Indoor Athletic competition in Cwmbran over the weekend.

  Reece won the indoor athletics all-rounder competition and will now compete for Wales.

   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Pupils of the Month Feb 2018
  gan Cathy Goodwin - Dydd Llun, 12 Mawrth 2018, 3:13 p.m.
   

  Congratulations to all of the Pupils of the Month for February 2018.

  Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion o y mis ar gyfer mis Chwefor 2018.

   

  Music & PE   Humanities
   
  D&T   Maths
   

   

  French   Science   English