Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Nathan Jones
  Diwrnod Ewrop / European Day
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 18 Medi 2018, 2:28 p.m.
   

   
  Llun o Richard Rooke
  School Uniform
  gan Richard Rooke - Dydd Iau, 6 Medi 2018, 3:36 p.m.
   

  We have been advised that the polo shirts have now arrived and will be available from Mr Chohan’s shops tomorrow. They will stay open until 6.30 tomorrow evening for parents who can’t collect them on Saturday.

   

  Following discussions with the school, parents whose orders have been delayed are asked to retain their receipts as discount vouchers may be offered.

   
  Llun o Richard Rooke
  School Uniform
  gan Richard Rooke - Dydd Llun, 3 Medi 2018, 3:36 p.m.
   

  We understand that there has been a delay in the supply of the black polo shirts worn by year 10 and 11 and the white polo shirts worn by 6th form students to one of the school uniform shops. If your child does not yet have the correct shirt could you send them to school with a note explaining this and please ensure that they either wear last year’s shirt or a shirt that is as similar in colour and style as possible to the correct uniform shirt.

  Thank You

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Year 7 House Tennis Champions
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018, 3:10 p.m.
   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Please complete the Photo Consent form
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2018, 10:47 a.m.
   

  Well done to Mr Sewel for getting round the Photo Consent issue with this lovely picture of the Year 7 & 8 Team Building day.

  If you haven’t filled in your Photo consent form please do – you will find a form on Parentmail here.

  https://pmx.parentmail.co.uk/#feed/overview/form/list

   

   
  Llun o Nathan Jones
  Interhouse Sports Week
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 19 Mehefin 2018, 9:25 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Blwyddyn 10
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 6 Mehefin 2018, 9:19 a.m.
   

  Blwyddyn 10 yn dysgu am ddigartrefedd heddiw tra’n astudio’r gerdd ‘Tai Unnos’.