Croeso

Mae Ysgol Friars yn ysgol gyfun 11-18 cyd - addysgol. Mae Ysgol sy’n dwyn yr enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Rydym yn credu mai ethos Friars sydd wrth wraidd ei lwyddiant. Yn y ddau arolygiad diweddar derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn disgwyl iddynt hwy werthfawrogi'r ysgol. Rydym yn credu bod yr ysgol yn un cymuned a bod yn rhaid i’r disgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu ar safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac nid ydym yn croesawu bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig ac rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu bond sy'n seiliedig ar gyd-barch a chyd - weithrediad gyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn rydym yn anelu i wneud ei addysg hi/ef yn Friars yn un hynod hapus a llwyddiannus.

Mae mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol yn cael ei ddarparu yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol , fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau all- gwricwlaidd yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch ddymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud amgylchedd dysgu Friars yn hynod o effeithiol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau sy’n uwch na'r cyfartaledd yng Nghyfnod Allweddol 3, TGAU a Lefel A rydym wedi canlyniadau lefel cyflawni.

Yn ychwanegol at ragoriaeth academaidd rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau sydd angen ei meithrin yn y byd gwaith. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ardderchog gyda diwydiant.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i gwrdd â'r heriau a chyfrifoldebau sydd gan oedolion.

Mae croeso i chi ymweld â ni.

Dylai ymwelwyr â’r wefan glicio a mewngofnodwch yma ar frig y dudalen a mewngofnodwch fel ymwelydd.

Ein gweledigaeth:

I feithrin mwynhad o ddysgu i’r safonau uchaf, drwy greu cymuned wâr lle mae disgyblion yn rhannu gwerthoedd gyffredin sy’n berthnasol i’w hunaniaeth leol, genedlaethol a byd-eang

  Hepgor newyddion

  Newyddion

  Llun o Cathy Goodwin
  Year 7 House Tennis Champions
  gan Cathy Goodwin - Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018, 3:10 p.m.
   

   
  Llun o Cathy Goodwin
  Please complete the Photo Consent form
  gan Cathy Goodwin - Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2018, 10:47 a.m.
   

  Well done to Mr Sewel for getting round the Photo Consent issue with this lovely picture of the Year 7 & 8 Team Building day.

  If you haven’t filled in your Photo consent form please do – you will find a form on Parentmail here.

  https://pmx.parentmail.co.uk/#feed/overview/form/list

   

   
  Llun o Nathan Jones
  Interhouse Sports Week
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 19 Mehefin 2018, 9:25 a.m.
   

   
  Llun o Nathan Jones
  Blwyddyn 10
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 6 Mehefin 2018, 9:19 a.m.
   

  Blwyddyn 10 yn dysgu am ddigartrefedd heddiw tra’n astudio’r gerdd ‘Tai Unnos’.

   
  Llun o Nathan Jones
  STEM horizon family challenge event
  gan Nathan Jones - Dydd Mawrth, 22 Mai 2018, 10:52 a.m.
   

  Another brilliant evening hosting this year's STEM horizon family challenge event!

   
  Llun o Richard Rooke
  Current Vacancies
  gan Richard Rooke - Dydd Iau, 10 Mai 2018, 2:15 p.m.
   

  Our Current Vacancies :- Teacher in charge of Music

  http://moodletest.friars.gwynedd.sch.uk/course/view.php?id=369

   
  Llun o Nathan Jones
  MFL Mentoring Scheme - Award and Recognition Ceremony
  gan Nathan Jones - Dydd Mercher, 9 Mai 2018, 8:48 a.m.
   

  Some Year 9 pupils, who took part in the MFL Mentoring Scheme, attended the Award and Recognition Ceremony in Bangor University on Friday 27th April.

  Pupils were given a presentation about the importance of learning languages, a tour of the University and an introduction session on Sign Language.